Besluit aanwijzing zorgkantoren 2016/1

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 21-03-2023.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2015, kenmerk 885630-144844-Z, houdende de aanwijzing van de zorgkantoren

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg;

Besluit:

Artikel 1

Voor de jaren 2016 tot en met 2020 zijn in de hiernavolgende regio’s de daarachter genoemde Wlz-uitvoerders de zorgkantoren:

 • 1. Groningen: Stichting Zorgkantoor Menzis

 • 2. Friesland: Zorgkantoor Friesland B.V.

 • 3. Drenthe: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 4. Zwolle: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 5. Twente: Stichting Zorgkantoor Menzis

 • 6. Apeldoorn, Zutphen, en omstreken: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 7. Arnhem: Stichting Zorgkantoor Menzis

 • 8. Nijmegen: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 9. Utrecht: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 10. Flevoland: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 11. ’t Gooi: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 12. Noord-Holland Noord: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 13. Kennemerland: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 14. Zaanstreek/Waterland: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 15 Amsterdam: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 16. Amstelland en de Meerlanden: Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid

 • 17. Zuid-Holland Noord: Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid

 • 18. Haaglanden: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 19. Westland Schieland Delfland: Zorgkantoor DSW B.V.

 • 20. Midden-Holland: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 21. Rotterdam: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 22. Zuid-Hollandse Eilanden: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 23. Waardenland: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 24. Zeeland: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 25. West-Brabant: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 26. Midden-Brabant: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 27. Noordoost Brabant: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 28. Zuidoost Brabant: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 29. Noord- en Midden-Limburg: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 30. Zuid-Limburg: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 31. Midden IJssel: Salland Zorgkantoor B.V.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Naar boven