Instellingsbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 8 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/229436, tot het instellen van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Instellingsbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

BESLUIT:

Artikel 1

  • 1 Er is een Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

  • 2 Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut staat onder leiding van de hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

  • 3 Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ressorteert rechtstreeks onder de secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 2

  • 1 Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut adviseert en waarschuwt de samenleving over risico’s van weer, klimaat, seismologie en andere geofysische verschijnselen en doet onderzoek naar die risico’s.

Artikel 3

De hoofddirecteur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut stelt jaarlijks het strategisch onderzoeksprogramma, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Regeling taken meteorologie en seismologie, vast, gehoord het advies van de raad van toezicht, genoemd in artikel 6, tweede lid, van de Wet taken meteorologie en seismologie.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina