Benoemingsbesluit raad van toezicht KNMI

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 8 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/227940, houdende benoeming van en toekenning van vergoedingen aan de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Benoemingsbesluit raad van toezicht KNMI)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 6, tweede tot en met vijfde lid, van de Wet taken meteorologie en seismologie;

BESLUIT:

Artikel 1. Benoeming voorzitter en leden

 • 2 Te benoemen als lid van de raad van toezicht:

  • De heer prof. dr. A.A.M. Holtslag

  • De heer prof. dr. ir. H. A. Dijkstra

  • De heer drs. L.H.M. Kohsiek

  • Mevrouw ir. A. G. Nijhof MBA

  • De heer dr. A. Kuipers

  • De heer dr. C. Bönnemann.

Artikel 2. Secretaris

De raad van toezicht wordt bijgestaan door een secretaris als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Regeling taken meteorologie en seismologie, die in overeenstemming met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu door de voorzitter van de raad van toezicht wordt gekozen.

Artikel 3. Periode

De benoeming geschiedt voor de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020.

Artikel 4. Werkwijze

De raad van toezicht bepaalt zijn eigen werkwijze. De werkwijze van de raad wordt vastgelegd in een reglement.

Artikel 5. Vergoeding

 • 1 De voorzitter en de andere leden van de raad ontvangen per vergadering een vergoeding.

 • 3 In afwijking van het tweede lid bedraagt de vergoeding van de voorzitter van de raad per vergadering 130% van de hoogte van de vergoeding, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit raad van toezicht KNMI.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina