Regeling beheer verpakkingen

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 6

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2023 Nieuw 31-05-2023 Stcrt. 2023, 15792 IENW/BSK-2023/144341 19-06-2023 Stb. 2023, 238 Inwtr. 1
01-07-2021 Vernummering 02-03-2020 Stcrt. 2020, 13521 IENW/BSK-2020/13053 11-05-2020 Stb. 2020, 142 Alg. 2, Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 7 van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in werking treedt.1)
  2. Voorheen par. 5.
    Door Stcrt. 2023/15792 vernummerd tot par. 7.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 12 van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in werking treedt.3)
Naar boven