Regeling beheer verpakkingen

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 5

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2021 Nieuw 02-03-2020 Stcrt. 2020, 13521 IENW/BSK-2020/13053 11-05-2020 Stb. 2020, 142 Inwtr. 1
01-04-2019 Nieuw 23-01-2019 Stcrt. 2019, 4279 IENW/BSK-2018/286681 23-01-2019 Stcrt. 2019, 4279 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 12 van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in werking treedt.1)
  2. Door Stcrt. 2020/13521 vernummerd tot par. 6.2)
Naar boven