Regeling beheer verpakkingen

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-12-2022 Wijziging 27-05-2021 Stcrt. 2021, 27301 IENW/BSK-2021/93778 27-05-2021 Stcrt. 2021, 27301 Inwtr. 1
01-07-2021 Nieuw 02-03-2020 Stcrt. 2020, 13521 IENW/BSK-2020/13053 11-05-2020 Stb. 2020, 142 Inwtr. 2
01-04-2019 Vernummering 23-01-2019 Stcrt. 2019, 4279 IENW/BSK-2018/286681 23-01-2019 Stcrt. 2019, 4279 Alg. 3

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen F en G, van het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 12 van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in werking treedt.2)
  3. Voorheen art. 5.
    Door Stcrt. 2020/13521 vernummerd tot art. 9.3)
Naar boven