Besluit financiële bijdrage 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van het college van afgevaardigden van 2 december 2015 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2016)

Het college van afgevaardigden,

gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2016;

Besluit:

Artikel 1. Hoogte financiële bijdrage

  • 1 De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2016 voor categorie 1 bedraagt: € 790.

  • 2 De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2016 voor categorie 2 bedraagt: € 259.

Artikel 2. Slotbepalingen

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële bijdrage 2016.

Terug naar begin van de pagina