Bekendmaking AKW-bedragen per 1 januari 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2015, 2015-0000306894, tot wijzigingen van de AKW-bedragen per 1 januari 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 13, tweede, derde en achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

Maakt bekend:

Artikel II

  • 1 [Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

  • 2 De kinderbijslagbedragen, bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, worden met ingang van 1 januari 2016 als volgt vastgesteld:

    Voor een kind dat

    • a. jonger is dan 6 jaar: € 191,72

    • b. 6 jaar of ouder, maar jonger is dan 12 jaar: € 232,81 en

    • c. 12 jaar en ouder, maar jonger is dan 18 jaar: € 273,89.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

de directeur Stelsel en Volksverzekeringen,

J.A.A. Dikmans

Terug naar begin van de pagina