Intrekkingsbesluit Instellingsbesluit (baten-lasten) Dienst Landelijk Gebied

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2015, nr. FEZ/15163079, houdende intrekking van het Instellingsbesluit (baten-lasten) Dienst Landelijk Gebied

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8 van de Regeling agentschappen;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 De (baten-lasten) Dienst Landelijk Gebied wordt opgeheven.

  • 2 Alle activa en passiva zijn verrekend met rechthebbenden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en werkt terug tot en met 1 juli 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2016, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 juli 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

‘s-Gravenhage, 29 november 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina