Besluit bekendmaking subsidieplafond Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-12-2017.]
[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 18-12-2015 t/m heden

Bekendmaking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 november 2015, nr. MBO- 860341 inzake de vaststelling van het subsidieplafond van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo voor het kalenderjaar 2016

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.2, eerste lid, van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo;

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2016, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo wordt:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina