Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring [...] Scholarship Program) (verlenging indieningstermijn)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-11-2019.]
Geldend van 17-12-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 december 2015, nr. DVB/CU-417/15, tot wijziging van het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 september 2015, nr. DVB/CU-BPZ-329/15, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Verlenging indieningstermijn Liberation Scholarship Program)

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Liberation Scholarship Program).]

Artikel II

Aanvragen voor een subsidie in het kader van het Liberation Scholarship Program die worden ingediend in de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 15 april 2016 kunnen slechts in aanmerking komen voor een subsidie indien zij betrekking hebben op beurzen voor een verblijf van maximaal drie maanden.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,

de Directeur-Generaal Politieke Zaken,

W.J.P. Geerts

Terug naar begin van de pagina