Regeling toezicht uitvoeringsverordening vergoeding minimumtoegangspakket

Geldend van 15-12-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 25 november 2015, nr. IENM/BSK-2015/232271, houdende vaststelling van regels inzake het toezicht op rechtstreeks bindende Europese regels op het gebied van de vergoeding voor het minimumtoegangspakket (Regeling toezicht uitvoeringsverordening vergoeding minimumtoegangspakket)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) 2015/909 van de Europese Commissie van 12 juni 2015 betreffende de modaliteiten voor de berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien (PbEU 2015, L 148) en op artikel 81 van de Spoorwegwet;

BESLUIT:

Artikel 1

  • 1 De Autoriteit Consument en Markt is belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 3 tot en met 6, 8 en 9 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/909 van de Europese Commissie van 12 juni 2015 betreffende de modaliteiten voor de berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien (PbEU 2015, L 148).

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toezicht uitvoeringsverordening vergoeding minimumtoegangspakket.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina