Vaststelling subsidieplafond en intrekking Regeling Subsidie Meerkracht, Stichting [...] en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

Geldend van 09-12-2015 t/m heden

Vaststelling subsidieplafond en intrekking Regeling Subsidie Meerkracht, Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

Het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs heeft op 27 augustus 2012, in Staatscourant Nr. 17351, de ‘Regeling Subsidie Meerkracht’ laten publiceren.

Het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs besluit:

  • 1. Gelet op artikel 4 van de Kaderregeling Subsidieverstrekking Vervangingsfonds en Participatiefonds 2007, met betrekking tot de Regeling Subsidie Meerkracht over 2015 een subsidieplafond vast te stellen van € 50.000,–.

  • 2. De Regeling Subsidie Meerkracht per 1 januari 2016 in te trekken.

Terug naar begin van de pagina