Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 27-03-2023.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2016 vastgesteld op 1,40%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 24 november 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven