Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2016 vastgesteld op 1,40%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 24 november 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina