Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2016

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 24 november 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina