Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 30 november 2015, 2015-0000019790, directie Financiële Markten, tot vaststelling van de bijdragen gemoedsbezwaarden 2016

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering, verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering, beloopt voor het jaar 2016:

Categorie 1

€ 150,00

voor vierwielige personenauto's en bestelauto's;

Categorie 3

€ 150,00

voor autobussen, vrachtauto’s en trekkers;

Categorie 6

€ 50,00

voor motorrijwielen, scooters, motorcarriers en overige niet tot de categorieën 1,3, 7 of 8 behorende motorrijtuigen;

Categorie 7

€ 50,00

voor landbouwwerktuigen;

Categorie 8

€ 50,00

voor rijwielen met hulpmotor.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina