Regeling openstelling EZ-subsidies 2016

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 22-12-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 december 2015, nr. WJZ / 15157287, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2016)

Hoofdstuk 1. Openstelling Regeling nationale EZ-subsidies

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen, tenzij in kolom 5 een ander tijdstip is opgenomen.

 • 2 Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/

  programmalijn

  Openstelling

  Plafond

  Titel 2.3: Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw

  2.3.2, eerste lid

     

  01-07-2016 t/m 01-10-2016

  € 12.200.000

  Titel 2.5: Garantstelling landbouw

  2.5.2

     

  01-01-2016 t/m 31-12-2016

  € 82.500.000

  Titel 2.8 Genotypering TSE bij schapen

  2.8.2

     

  01-07-2016 t/m 15-12-2016

  1.250 vouchers

   

  2.8.5

     

  01-07-2016 t/m 31-01-2017

  1.250 vouchers

  Titel 2.9 Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella

  2.9.2

     

  01-07-2016 t/m 31-12-2016

  € 4.980.000

  Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties

  2.10.2, eerste lid

     

  22-08-2016 t/m 15-09-2016

  € 5.000.000

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2, onderdeel a

     

  01-01-2016 t/m 16-09-2016

   

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2, onderdeel b

     

  16-11-2015 t/m 14-10-2016

   

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2, onderdeel b

     

  15-11-2016 t/m 31-07-2017

   

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  HTSM/ICT

  10-5-2016 t/m

  30-6-2016

  € 400.000, waarvan ten hoogste

  € 200.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

  10-5-2016 t/m

  30-6-2016

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Logistiek

  10-5-2016 t/m

  30-6-2016

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Life Sciences and Health

  10-5-2016 t/m

  30-6-2016

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Water

  10-5-2016 t/m

  30-6-2016

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Chemie/Biobased economy en Energie

  10-5-2016 t/m

  30-6-2016

  € 400.000, waarvan ten hoogste

  € 200.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Creatieve Industrie

  10-5-2016 t/m

  30-6-2016

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Agri&Food

  10-5-2016 t/m

  30-6-2016

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Energie

  10-5-2016 t/m

  30-6-2016

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.4

  MKB-innovatie-stimulering topsectoren

  3.4.4 en 3.4.15a

     

  10-5-2016 t/m

  1-9-2016

  € 3.200.000

  Titel 3.4

  MKB-innovatie-stimulering topsectoren

  3.4.8

     

  10-5-2016 t/m

  1-9-2016

  € 2.000.000

  Titel 3.4

  MKB-innovatie-stimulering topsectoren

  3.4.20

     

  5-7-2016 t/m

  1-9-2016, 24.00 uur

  € 7.600.000

  Titel 3.5: Innovatieprestatiecontracten

  3.5.17

     

  01-02-2016 t/m 26-02-2016

  € 2.785.000

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

     

  01-01-2016 t/m 12-01-2016

  € 9.162.500

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

  26-05-2016 t/m 07-06-2016

  € 9.162.500

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

     

  22-12-2016 t/m 10-01-2017

  € 8.979.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  ITEA3-innovatieprojecten

   

  14-03-2016 t/m 08-04-2016

  € 14.256.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  PENTA-innovatieprojecten

  18-08-2016 t/m 08-09-2016

  € 10.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2016 t/m 31-12-2016

  € 35.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Technische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2016 t/m 31-12-2016

  € 40.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

     

  01-01-2016 t/m 31-03-2016

  € 24.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

  Agri-horti-food-tech

   

  01-09-2016 t/m 15-10-2016

  € 12.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

   

  01-01-2016 t/m 31-12-2016

  € 740.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

   

  01-01-2016 t/m 31-12-2016

  € 25.000.000

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2

     

  01-01-2016 t/m 31-12-2016

  € 114.485.000

  Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering

  3.13.2 en 3.14.2

     

  01-01-2016 t/m 31-12-2016

  € 300.000.000

  Titel 3.15: Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

  3.15.2

     

  01-01-2016 t/m 31-12-2016

  € 376.662.000

  Titel 3.16: Vroege fasefinanciering

  3.16.2 en 3.16.7

  MKB-ondernemer en innovatieve starter

   

  01-01-2016 t/m 31-12-2016

  € 7.000.000

  Titel 3.16: Vroege fasefinanciering

  3.16.12

  Academische innovatieve starter en hbo-innovatieve starter

   

  11-01-2016 t/m 29-02-2016

  € 2.500.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.12

  Academische innovatieve starter en hbo-innovatieve starter

   

  01-08-2016 t/m 4-10-2016

  1.900.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.9

  BBEG Innovatie-project

  1. Chemisch katalytische conversietechnologie

  2. Biotechnologische conversietechnologie

  01-04-2016 t/m

  13-09-2016

  € 3.224.569

       

  3. Groen gas vergisting

  4. Groen gas vergassing

  01-04-2016 t/m

  13-09-2016

  € 1.420.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.16

  Hernieuwbare-energieproject

   

  01-04-2015 t/m 31-03-2016

  € 50.000.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.16

  Hernieuwbare-energieproject

   

  01-04-2016 t/m

  31-03-2017

  € 50.000.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.23

  MVI Energie-project

   

  01-07-2016 t/m 25-10-2016

  € 1.000.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.37

  UGas-project

   

  01-04-2016 t/m

  18-10-2016

  € 820.309

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.44

  LNG-project

   

  01-04-2016 t/m

  14-06-2016

  € 1.600.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.58

  Urban Energy-project

  1. Zonnestroom-technologieën (PV)

  01-04-2016 t/m

  13-09-2016

  € 6.450.000

  2. Warmte en koude installaties

  01-04-2016 t/m

  13-09-2016

  € 3.380.000

   

  3. Multifunctionele bouwdelen

  01-04-2016 t/m

  13-09-2016

  € 3.505.791

   

  4. Flexibele energie-infrastructuur

  01-04-2016 t/m

  13-09-2016

  € 3.534.225

   

  5. Energieregel-systemen en – diensten

  01-04-2016 t/m

  13-09-2016

  € 4.100.000

   

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.65

  DEI-project

   

  01-04-2016 t/m

  26-04-2016

  € 18.000.000

   

  4.2.65

  DEI-project

  (tweede tender)

   

  01-07-2016 t/m

  25-10-2016

  € 20.222.093

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.79

  Energie en industrie: joint industry project

   

  01-04-2016 t/m

  28-06-2016

  € 7.490.730

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.86

  Wind op zee R&D-project

   

  01-04-2016 t/m

  03-05-2016

  € 4.500.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.107

  Energie en industrie: early adopter project

   

  01-04-2016 t/m

  04-10-2016

  € 350.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.113

  Systeemintegratiestudies

   

  01-07-2016 t/m 04-10-2016

  € 750.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel a

     

  01-10-2015 t/m 31-03-2016

  € 67.552.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel b

     

  01-10-2015 t/m 31-03-2016

  € 67.552.000

  Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS

  4.4.2

     

  15-02-2016 t/m 15-04-2016

  € 50.000.000

  Titel 4.5: investeringssubsidie duurzame energie

  4.5.2

     

  01-01-2016 t/m 31-12-2016

  € 70.000.000

  Titel 4.7: Energiebesparing en duurzame energie sport accommodaties

  4.7.2

     

  04-01-2016 t/m 31-12-2016

  € 6.000.000

  Titel 4.8. Energie-efficiëntieplannen

  4.8.2., onderdeel a

     

  01-04-2016 t/m 31-12-2016

  € 126.000

  Titel 4.8. Energie-efficiëntieplannen

  4.8.2., onderdeel b

     

  01-04-2016 t/m 31-05-2016

  € 1.830.000

  Titel 4a.1: Verbetering telecommunicatievoorzieningen Caribisch Nederland

  4a.1.2

     

  01-07-2016 t/m 31-12-2016

  € 1.700.000

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2016 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Hoofdstuk 2. Openstelling Regeling Europese EZ-subsidies

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2 Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programmalijn

  Openstelling

  Plafond €

  Titel 3.2: Jonge vissers

  3.2.2

     

  04-01-2016 t/m 31-12-2016

  240.000

  Titel 3.4: Rendementsverbeteringsprojecten

  3.4.2

     

  14-01-2016 t/m 04-04-2016

  2.000.000

  Titel 3.5

  3.5.2

     

  01-04-2016 t/m 30-06-2016

  3.000.000

  Titel 3.6: Afzetbevorderingsproject

  3.6.1

     

  03-10-2016 t/m 15-12-2016

  2.800.000

  Titel 3.7 Productie- en afzetprogramma’s voor de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten

  3.7.2

     

  29-08-2016 t/m 16-09-2016

  59.000

  Titel 4.1: Brede weersverzekering

  4.1.2

     

  Periode bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

  9.000.000

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2016, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZ-subsidies 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 december 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina