Regeling vaststelling consumentenprijsindexcijfers 2016 Caribisch Nederland en wijziging [...] uitkeringen, wettelijk minimumuurloon, enz.)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2015, nr. 2015-0000293039, houdende vaststelling van de consumentenprijsindexcijfers voor 2016 voor Caribisch Nederland en op basis daarvan wijziging van bedragen van tegemoetkomingen en uitkeringen, van het wettelijk minimumuurloon en het bedrag genoemd in de Regeling Pensioenwet BES, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES en de Wet ongevallenverzekering BES en de schadeloosstelling voor de bemiddelaar, bedoeld in de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES

Artikel 1. Consumentenprijsindexcijfer Caribisch Nederland

 • 2 Voor belanghebbenden die woonachtig zijn buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, wordt het consumentenprijsindexcijfer voor 2016 vastgesteld op -0,9%.

Artikel 2. Wet algemene ouderdomsverzekering BES

 • 1 Het pensioenbedrag, genoemd in artikel 7 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 586, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 663, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 670, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba, en

  • d. USD 586, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

  per maand.

 • 2 Het bedrag van de toeslag, genoemd in artikel 7a, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 402, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 454, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 459, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 402, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, per maand, voor zover het gezamenlijk inkomen per jaar niet meer bedraagt dan:

  • a. USD 7645, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 8646, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 8734, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 7645, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 3 Het bedrag van het gezamenlijk inkomen per jaar, genoemd in artikel 7a, derde lid, onderdeel e, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 7645, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 8646, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 8734, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 7645, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

 • 1 Het bedrag van het weduwenpensioen per maand, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 271, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 307, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 310, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 271, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 2 Het bedrag van het weduwenpensioen per maand, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 355, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 402, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 406, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 355, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 3 Het bedrag van het weduwenpensioen per maand, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 445, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 503, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 508, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 445, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 4 Het bedrag van het weduwenpensioen per maand, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel d, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 586, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 663, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 670, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 586, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 5 Het bedrag van het weduwenpensioen per maand, genoemd in artikel 11, derde lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 586, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 663, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 670, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 586, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 6 Het bedrag van het wezenpensioen per maand, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt voor een kind jonger dan 10 jaar vastgesteld op:

  • a. USD 214, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 242, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 244, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 214, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

  en voor een kind van 10 jaar of ouder maar jonger dan 15 jaar op:

  • a. USD 234, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 265, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 268, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 234, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 7 Het bedrag van het wezenpensioen per maand, genoemd in artikel 12, tweede lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt voor een kind jonger dan 10 jaar vastgesteld op:

  • a. USD 196, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 222, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 224, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 196, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

  en voor een kind van 10 jaar of ouder maar jonger dan 15 jaar op:

  • a. USD 214, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 242, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 244, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 214, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 8 Het bedrag van het wezenpensioen per maand, genoemd in artikel 12, derde lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt voor een kind, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van die wet, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen a of b, van die wet, vastgesteld op:

  • a. USD 234, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 265, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 268, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 234, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

  en voor een kind, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van die wet, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen c of d, van die wet, op:

  • a. USD 270, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 306, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 309, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • d. USD 270, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 4. Wet minimumlonen BES

De bedragen van het bruto minimumuurloon, genoemd in artikel 9, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Wet minimumlonen BES, worden vastgesteld op:

 • a. USD 4,70, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

 • b. USD 5,32, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

 • c. USD 5,37, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel 6. Wet ongevallenverzekering BES

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, negentiende lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. voor de werknemer voor wie een zesdaagse werkweek geldt op:

   • 1°. USD, 104,65, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

   • 2°. USD 118,35, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

   • 3°. USD 119,55, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • b. voor de werknemer voor wie een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen geldt op:

   • 1°. USD 125,58, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

   • 2°. USD 142,02, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

   • 3°. USD 143,46, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel 7. Wet ziekteverzekering BES

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet ziekteverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. voor de werknemer voor wie een zesdaagse werkweek geldt op:

   • 1°. USD 104,65, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

   • 2°. USD 118,35, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

   • 3°. USD 119,55, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

  • b. voor de werknemer voor wie een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen geldt op:

   • 1°. USD 125,58, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

   • 2°. USD 142,02, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

   • 3°. USD 143,46, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel 8. Besluit onderstand BES

 • 1 De basisbedragen van de algemene onderstand, genoemd in artikel 13 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 90, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 102, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

  • c. USD 103, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 2 De bedragen van de toeslag voor zelfstandig wonen, genoemd in artikel 14 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 22, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 25, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

  • c. USD 25, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 3 De bedragen van de toeslag voor een gezamenlijke huishouding, genoemd in artikel 15 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 54, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 61, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

  • c. USD 61, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 4 De bedragen van de kindertoeslag voor het eerste kind, genoemd in artikel 16, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 26, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 30, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

  • c. USD 30, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 5 De bedragen van de kindertoeslag voor het tweede en derde kind, genoemd in artikel 16, tweede lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 14, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 15, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

  • c. USD 16, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 6 De bedragen van de toeslag bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, genoemd in artikel 17, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld op:

  • a. USD 159, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 180, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

  • c. USD 181, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 november 2015

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina