Besluit vaststelling subsidieplafond ex Projectstimuleringsregeling Interreg V voor 2016

[Regeling vervalt per 01-05-2020.]
Geldend van 02-12-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 18 november 2015, nr. IENM/BSK-2015/225920.01, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Projectstimuleringsregeling Interreg V voor het jaar 2016

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Projectstimuleringsregeling Interreg V;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,
Namens deze,

De directeur-generaal Milieu en Internationaal,

C.B.F. Kuijpers

Terug naar begin van de pagina