Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit [...] wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2015, kenmerk 865199-143565-WJZ, houdende vaststelling per 1 januari 2016 van bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel VII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, met uitzondering van de artikelen III, tweede tot en met zesde lid, en V, zesde tot en met elfde lid, die inwerking treden met ingang van 4 januari 2016.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina