Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (wijzigen subsidiebedrag en tarieven voor 2016)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, kenmerk 870579-144154-III-LZ, houdende wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in verband met het wijzigen van het subsidiebedrag en de tarieven voor 2016

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11.1.5 van de Wet langdurige zorg;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina