Regeling vaststelling subsidieplafond Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2016

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Bekendmaking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2015, nr. MBO-8438914 inzake de vaststelling van het subsidieplafond van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo voor het kalenderjaar 2016

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, derde en vierde lid, van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo;

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2016, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo wordt:

  • a. voor de aanvraagperiode van 1 januari tot 1 februari vastgesteld op € 24 miljoen, en

  • b. voor de aanvraagperiode van 1 juni tot 1 juli vastgesteld op € 10 miljoen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina