Tweede Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT

[Regeling vervalt per 24-07-2020.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Tweede Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 5, vijfde lid, van het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing;

Gezien de voordracht van het CIO Platform Nederland;

besluit

Artikel 1. Benoeming

  • 1 Tot lid van de Toezichtsraad BIT wordt benoemd:

    dhr. G. Baarslag

  • 2 De benoeming geldt voor de periode van 10 november 2015 tot 10 mei 2018.

Artikel 2. Vergoeding

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan betrokkene.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina