Regeling koopsubsidieplafond 2016

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 november 2015, nr. 2015-0000662611, houdende vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit voor het jaar 2016 (Regeling koopsubsidieplafond 2016)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 november 2015

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina