Besluit vaststellen gelijkwaardige inspanning decentrale overheden

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 6 november 2015 houdende het vaststellen van de gelijkwaardige inspanning van decentrale overheden

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 3 van de Wet houdbare overheidsfinanciën;

Handelende in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

Besluit:

Artikel 1. (enig artikel)

Het collectieve aandeel van de decentrale overheden voor het EMU-saldo, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid van de wet, wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op –0,4% bbp.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina