Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Wkkgz
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0037173
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit registratie implantaten
 2. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 3. Regeling aanleveren kwaliteitsinformatie Zorginstituut Nederland
 4. Regeling klachtenbehandeling gezondheidszorg Defensie 2016
 5. Regeling registratie implantaten
 6. Reglement Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg
 7. Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland
 8. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
 9. Uitvoeringsregeling Wkkgz

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 2. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 9.4
 2. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022
  Bijlage: 3
 3. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Artikel: 1
  Bijlage: Boetedifferentiatie
 4. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
  Tekst: tekst
 5. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 6. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 7. Planningsbesluit PCI’s en ICD’s
  Bijlage: bijlage
 8. Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg
  Bijlage: bij het planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg
 9. Planningsbesluit neurochirurgie 2001
  Bijlage: bij het Planningsbesluit neurochirurgie 2001
 10. Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers
  Artikel: 2
 11. Regeling klachtenbehandeling gezondheidszorg Defensie 2016
 12. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  Bijlage: 4
 13. Regeling protonentherapie
  Bijlage: 2
 14. Regeling registratie implantaten
  Artikel: 1
 15. Regeling verpleging en verzorging
  Artikel: 4
 16. Reglement Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg
  Artikel: 1
 17. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikelen: 1.1, 2.1, 7.1
  Hoofdstuk: 2
 18. Uitvoeringsbesluit Wtza
  Artikel: 2
 19. Uitvoeringsregeling Wkkgz
  Artikel: 1
 20. Uitvoeringsregeling Wtza
  Bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4
 21. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 1
 22. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
  Artikel: 1
 23. Wet medische hulpmiddelen
  Artikel: 19
 24. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 9
 25. Wet toetreding zorgaanbieders
  Artikelen: 2, 17
 26. Wijzigingswet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (totstandkoming implantatenregister ter bescherming gezondheid cliënten)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35660
Aanhangig 35771
Aanhangig 35824
Aanhangig 36002
Aanhangig 36003
Nieuwe-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 496 35562
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891
Wijziging 07-10-2015
samen met
11-12-2013
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2013, 578
32402
samen met
33243
Wijziging 07-10-2015
samen met
27-11-2013
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2013, 522
32402
samen met
33253
Wijziging 07-10-2015
samen met
14-03-2013
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2013, 142
32402
samen met
33062
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
t/m 05-07-2018 1) Wijziging 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143
Wijziging 24-10-2019 Stb. 2019, 400 35043 30-04-2021 Stb. 2021, 223
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 17-04-2019 Stb. 2019, 164
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 06-06-2018
samen met
06-06-2018
Stb. 2018, 180
samen met
Stb. 2018, 179
34822
samen met
34483
31-10-2018 Stb. 2018, 417
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
t/m 25-05-2018 2) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
t/m 01-01-2015 3) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Nieuwe-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Nieuwe-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 26-04-2012 Stb. 2012, 208 32854 11-12-2015 Stb. 2015, 525

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 2a1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 9 , Artikel 11 , Artikel 262)
 3. Heeft betrekking op Artikel 13)
Naar boven