Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsbesluit Wkkgz

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikelen: 1.1, 8.15, 8.20, 8.21, 8.23
 2. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikelen: 24, 29, 35
 3. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
  Artikel: 8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel 21

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel 1
 2. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikel 53
 3. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel 10:1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2016 Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
01-01-2016 Nieuwe-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Naar boven