Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWkkgz
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0037173
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit registratie implantaten
 2. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 3. Regeling aanleveren kwaliteitsinformatie Zorginstituut Nederland
 4. Regeling klachtenbehandeling gezondheidszorg Defensie 2016
 5. Regeling registratie implantaten
 6. Reglement Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg
 7. Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland
 8. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
 9. Uitvoeringsregeling Wkkgz

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 2. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 9.4
 2. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlage: Boetedifferentiatie
  Artikel: 1
 3. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
  Tekst: tekst
 4. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 5. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 6. Planningsbesluit PCI’s en ICD’s
  Bijlage: bijlage
 7. Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg
  Bijlage: bij het planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg
 8. Planningsbesluit neurochirurgie 2001
  Bijlage: bij het Planningsbesluit neurochirurgie 2001
 9. Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers
  Artikel: 2
 10. Regeling klachtenbehandeling gezondheidszorg Defensie 2016
 11. Regeling protonentherapie
  Bijlage: 2
 12. Regeling registratie implantaten
  Artikel: 1
 13. Regeling verpleging en verzorging
  Artikel: 4
 14. Reglement Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg
  Artikel: 1
 15. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Bijlage: 1
 16. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikelen: 1.1, 2.1, 7.1
  Hoofdstuk: 2
 17. Uitvoeringsregeling Wkkgz
  Artikel: 1
 18. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 1
 19. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
  Artikel: 1
 20. Wet medische hulpmiddelen
  Artikel: 19
 21. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 9
 22. Wijzigingswet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (totstandkoming implantatenregister ter bescherming gezondheid cliënten)
Terug naar begin van de pagina