Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
    Artikel 1
  2. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
    Artikel 53
  3. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
    Artikel 10:1
Terug naar begin van de pagina