Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2016.
Geldend van 01-08-2016 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 51

Informatie geldend op 01-08-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Nieuwe-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 26-04-2012 Stb. 2012, 208 32854 11-12-2015 Stb. 2015, 525 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.
    De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2013 (Stb. 2012/546). 1)
Naar boven