Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Geldend van 01-08-2016 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-08-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsbesluit Wkkgz

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
    Artikel: 6
  2. Besluit in-vitro diagnostica
    Artikel: 2
  3. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina