Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Geraadpleegd op 24-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2016.
Geldend van 01-08-2016 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-08-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsbesluit Wkkgz

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 6
 2. Besluit in-vitro diagnostica
  Artikel: 2
 3. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-12-2013
samen met
07-10-2015
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
33243
samen met
32402
Alg. 1
Wijziging 14-03-2013
samen met
07-10-2015
Stb. 2013, 142
samen met
Stb. 2015, 407
33062
samen met
32402
Alg. 2
Aanhangig 36278
05-10-2023 Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002 25-09-2023 Stb. 2023, 323
01-07-2023 Wijziging 22-06-2022 Stb. 2022, 283 35771 06-10-2022 Stb. 2022, 391
01-07-2022 Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 496 35562 16-06-2022 Stb. 2022, 247
01-01-2022 Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
01-07-2021 t/m 05-07-2018 Wijziging 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143 Alg. 3
26-05-2021 Wijziging 24-10-2019 Stb. 2019, 400 35043 30-04-2021 Stb. 2021, 223
01-05-2019 Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 17-04-2019 Stb. 2019, 164
01-01-2019 Wijziging 06-06-2018 Stb. 2018, 179 34483 31-10-2018 Stb. 2018, 417
01-08-2018 Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
01-08-2016 Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
t/m 01-01-2015 Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
01-01-2016 Nieuwe-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 11-12-2015 Stb. 2015, 525 Alg. 4
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 11-12-2015 Stb. 2015, 525 Alg. 5
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 11-12-2015 Stb. 2015, 525 Alg. 6

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.
  Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
 2. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.
  Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.2)
 3. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 8 toe.3)
 4. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2015 (Stb. 2014/521). 4)
 5. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2015 (Stb. 2014/443). 5)
 6. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2015 (Stb. 2014/281). 6)
Naar boven