Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden

Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 oktober 2015, nr. WJZ/831752 (6806) houdende vaststelling van de tarieven van rijksarchiefbescheiden (Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 19 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage

Nummer

Omschrijving reproductie

Toelichting

1

zwart-witkopie A4 zelfbediening

0,20

 

2

zwart-witkopie A3/folio zelfbediening

0,30

 

3

zwart-witkopie A4 opdracht

0,50

 

4

zwart-witkopie A3/folio opdracht

0,60

 

5

kleurkopie A4 zelfbediening

0,60

 

6

kleurkopie A3/folio zelfbediening

1,20

 

7

kleurkopie A4 opdracht

0,90

 

8

kleurkopie A3/folio opdracht

1,50

 

9

Zwart-wit kopie A2-A0

15,00

 

10

kleurkopie A2-A0 Kleur

20,00

 

11

microfilmprint A4 zelfbediening

0,80

 

12

microfilmprint A3 zelfbediening

1,20

 

13

microfilmprint A4 opdracht

1,50

 

14

microfilmprint A3 opdracht

2,00

 

15

microfilmprint A2 opdracht

3,00

 

16

afschrift/uittreksel akte/bijlagen BS

12,10/21,70

Legesbesluit akten BS

17

afschrift/uittreksel akte overig

12,10

Op basis van Legesbesluit akten BS

19

scans in opdracht

 

Opzoek- en onderzoekskosten

20

scanprint A4/A3 in opdracht

 

Tarief conform tarieven kopie

21

Opzoekkosten vanaf een kwartier

 

Op basis van maximaal schaal 5

22

Onderzoek vanaf een kwartier

 

Op basis van maximaal schaal 10

Naar boven