Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Geraadpleegd op 29-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 09-09-2022

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
10-09-2022 Wijziging 05-09-2022 Stcrt. 2022, 24070 2022-0000216949 05-09-2022 Stcrt. 2022, 24070
01-01-2022 t/m 25-05-2018 Wijziging 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48636 2021-0000025821 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48636 Inwtr. 1
01-01-2021 Wijziging 31-12-2020 Stcrt. 2020, 64029 2020-0000246185 31-12-2020 Stcrt. 2020, 64029
Wijziging 31-12-2020 Stcrt. 2020, 64029 2020-0000246185 16-12-2020 Stb. 2020, 552 Inwtr. 2
01-07-2020 Wijziging 25-06-2020 Stcrt. 2020, 35012 2020-0000013321 25-06-2020 Stcrt. 2020, 35012
Wijziging 19-04-2020 Stcrt. 2020, 23186 2020-0000072489 19-04-2020 Stcrt. 2020, 23186
06-03-2020 t/m 01-01-2020 Wijziging 02-03-2020 Stcrt. 2020, 13459 2020-0000030255 02-03-2020 Stcrt. 2020, 13459
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stcrt. 2019, 69810 2019-0000199975 18-12-2019 Stcrt. 2019, 69810
01-01-2018 Wijziging 28-12-2017 Stcrt. 2017, 72735 2017-0000235515 28-12-2017 Stcrt. 2017, 72735
01-07-2017 Wijziging 30-06-2017 Stcrt. 2017, 35122 2017-0000117104 30-06-2017 Stcrt. 2017, 35122
01-03-2017 Wijziging 29-12-2016 Stcrt. 2016, 71813 2016-0000225960 29-12-2016 Stcrt. 2016, 71813
01-01-2017 Wijziging 29-12-2016 Stcrt. 2016, 71813 2016-0000225960 29-12-2016 Stcrt. 2016, 71813
01-07-2016 Wijziging 17-06-2016 Stcrt. 2016, 32688 2016-0000005870 17-06-2016 Stcrt. 2016, 32688
01-01-2016 Wijziging 30-12-2015 Stcrt. 2015, 47716 DB/2015/465M 30-12-2015 Stcrt. 2015, 47716
01-11-2015 Nieuwe-regeling 23-10-2015 Stcrt. 2015, 37619 DB/2015/366M 23-10-2015 Stcrt. 2015, 37619

Opmerkingen

  1. De gedeelten die zien op de Algemene wet inzake rijksbelastingen en op de Wet op de omzetbelasting 1968 vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2022.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet vliegbelasting in werking treedt.2)
Naar boven