Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-10-2015.
Geldend van 28-10-2015 t/m 15-11-2023

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie3/circulaire.divisie3.3/circulaire.divisie3.3.2/tekst

Informatie geldend op 28-10-2015

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 3.3.2

  1. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
    Tekst tekst
    Bijlage V

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 28-10-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-10-2015 Nieuwe-regeling 09-10-2015 Stcrt. 2015, 36798 DGB2015/7010M 09-10-2015 Stcrt. 2015, 36798
Naar boven