Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-10-2015.
Geldend van 28-10-2015 t/m 15-11-2023

Wetstechnische informatie voor Bijlage III

Informatie geldend op 28-10-2015

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
    Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 28-10-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-10-2015 Nieuwe-regeling 09-10-2015 Stcrt. 2015, 36798 DGB2015/7010M 09-10-2015 Stcrt. 2015, 36798
Naar boven