Besluit tot herbenoeming leden Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

Geldend van 28-10-2015 t/m heden

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 oktober 2015, nr. 2015-0000609107, tot herbenoeming van leden van de Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

Artikel 1

De volgende leden van de Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften worden herbenoemd tot 1 januari 2016:

  • a. de heer ing. J. T. Koudijs, tevens voorzitter;

  • b. de heer ir. R. J. M. Van Mierlo;

  • c. de heer ir. R. R. Hagen MPA;

  • d. de heer ing. P. J. Van der Graaf.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2015.

’s-Gravenhage, 15 oktober 2015,

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina