Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT

[Regeling vervalt per 24-07-2020.]
Geldend van 01-12-2015 t/m heden

Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 5, vijfde lid, van het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing;

Gezien de voordracht van de Auditdienst Rijk en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;

besluit

Artikel 1. Benoeming

  • 1 Tot lid van de Toezichtsraad BIT worden benoemd:

    • a. Prof. dr. H. Verkruijsse;

    • b. Prof. dr. P. Klint.

  • 2 De benoeming geldt voor de periode van 16 oktober 2015 tot 16 april 2018.

Artikel 2. Vergoeding

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan betrokkenen.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina