Wijzigingsbesluit Mediabesluit 2008 (aanpassing evenementenlijst)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van 30 september 2015 houdende wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met aanpassing van de evenementenlijst

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 juni 2015, nr. WJZ/782114 (10516), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 5.1, eerste lid, en 5.2 van de Mediawet 2008;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 juli 2015, nr. W05.15.0196/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2015, nr. WJZ/814386 (10516), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Onze Minister zendt binnen acht jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de evenementenlijst in de praktijk.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 september 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Uitgegeven de tweeëntwintigste oktober 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina