Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR),

Gelet op de Binnenvaartwet, Wegenverkeerswet 1994, Wet luchtvaart, Wet milieubeheer, Wet Personenvervoer 2000; Wet vervoer gevaarlijke stoffen en Wet wegvervoer goederen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Tarieven

Artikel 1.2. Tarieven Binnenvaartwet

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Binnenvaartwet worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld in de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 1.4. Tarieven Wet luchtvaart

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Wet luchtvaart en niet geregeld zijn in de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld en zijn vermeld in bijlage III.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEWIJZEN,

S.M. Zijderveld

algemeen directeur

R.A.L. Verstraeten

financieel directeur

Bijlage I. Bij artikel 1.2 Tarieven Binnenvaartwet

De tarieven zijn door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld in de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en luiden als volgt:

Tarief Rijnpatent

 

Afgifte Rijnpatent

€ 53,00

Uitbreiden, vervangen of omruilen Rijnpatent

€ 26,50

   

Tarief examen Rijnpatent

 

Schriftelijke examens Schippersdiploma Rijnvaart ter verkrijging van het Rijnpatent

€ 83,75

Mondelinge examens Schippersdiploma Rijnvaart ter verkrijging van het Rijnpatent

€ 118,05

   

Tarief aanvraag (beperkt) groot vaarbewijs

 

Behandeling eerste aanvraag van een (beperkt) groot vaarbewijs.

€ 53,00

Behandeling aanvraag duplicaat dan wel verlenging van de geldigheid van het beperkt groot vaarbewijs

€ 26,50

   

Tarief examen groot vaarbewijs

 

Schriftelijke examens voor het Schippersdiploma RKM ter verkrijging van het (beperkt) groot vaarbewijs voor de vaart op RKM en voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma AB ter verkrijging van een groot vaarbewijs voor de vaart op AB

€ 83,75

Mondelinge examens voor het Schippersdiploma RKM ter verkrijging van het (beperkt) groot vaarbewijs voor de vaart op RKM en voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma AB ter verkrijging van een groot vaarbewijs voor de vaart op AB

€ 118,05

   

Tarief vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied

 

Behandeling aanvraag vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied

€ 53,00

Behandeling aanvraag verlenging vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het vaarbewijs

€ 26,50

   

Tarief Bewijs van riviergedeelten bevoegd voor varen op de Rijn

 

Afgifte bewijs riviergedeelten bevoegd voor varen op de Rijn

€ 53,00

Uitbreiding riviergedeelten

€ 26,50

   

Tarief zeilbewijs

 

Behandeling aanvraag zeilbewijs

€ 53,00

Behandeling aanvraag verlenging zeilbewijs in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het vaarbewijs

€ 26,50

   

Tarief examen zeilbewijs

 

Schriftelijke examens voor het Schippersdiploma zeilvaart ter verkrijging van het zeilbewijs

€ 83,75

Mondelinge examens voor het Schippersdiploma zeilvaart ter verkrijging van het zeilbewijs

€ 118,05

   

Tarief vakdiploma Ondernemer in de binnenvaart

 

Schriftelijke examens ter verkrijging van het vakdiploma Ondernemer in de Binnenvaart

€ 83,75

   

Tarief examen Reglement radarpatenten

 

Afname examen theoretisch en praktijkgedeelte

€ 298,60

Afname theorieherexamen

€ 83,35

Afname praktijkherexamen

€ 215,25

   

Tarief radarpatent

 

Afgifte radarpatent

€ 53,00

Bijschrijven radarpatent op schipperspatentkaart

€ 26,50

   

Tarief praktijktoets 4 van het praktijkexamen schipper binnenvaart

 

Praktijktoets ter verkrijging van de verklaring praktijkexamen vaartijd schipper binnenvaart

€ 481,65

   

Tarief verklaring praktijkexamen matroos

 

Afgifte verklaring praktijkexamen matroos

€ 19,90

   

Tarief examen sportpatent

 

Mondeling examen ter verkrijging van het sportpatent

€ 118,05

   

Tarief sportpatent

 

Afgifte sportpatent

€ 53,00

Aanvraag verlenging sportpatent in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het sportpatent

€ 26,50

Aanvraag uitbreiding sportpatent in verband met een trajectverlenging van het sportpatent

€ 26,50

   

Tarief administratie

 

Duplicaat diploma

€ 19,90

Op voorhand keuren van vaartijd

€ 19,90

Bijlage II. Bij artikel 1.3 Tarieven Wegenverkeerswet 1994

Eigen verklaring (voor Verklaring van geschiktheid)

€ 27,80

Wegblijftarief rijtesten

€ 75,00

Portikosten aangetekend versturen Eigen verklaring

€ 7,95

   

Theorie-examen

 

Theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) klassikaal

€ 28,55

Toeslag theorie-examen motor (A), personenauto (B) enbromfiets/brommobiel (AM) individueel

€ 56,45

Toeslag klassikaal theorie-examen Engels

€ 5,50

Toeslag avond-/weekendtarief

€ 4,45

Toeslag verlengd theorie-examen

€ 10,15

   

Praktijkexamen

 

Bromfiets (AM2)

€ 102,00

Brommobiel (AM4)

€ 101,00

Motor voertuigbeheersing (A)

€ 57,00

Motor voertuigbeheersing (A1,A2)

€ 57,00

Motor verkeersdeelneming (A)

€ 105,00

Motor verkeersdeelneming (A1, A2)

€ 105,00

Personenauto (B) (ook ingeval Rijopleiding in Stappen)

€ 96,00

Personenauto faalangst (B)

€ 144,00

Aanhangwagen (E bij B)

€ 96,00

Toeslag spoedbehandeling

€ 18,30

Toeslag afroep-praktijkexamen motor (A), personenauto (B),aanhangwagen (E bij B)

€ 18,30

   

Tussentijdse toets

 

Motor verkeersdeelneming (A)

€ 105,00

Motor verkeersdeelneming (A1, A2)

€ 105,00

Personenauto (B) (ook ingeval Rijopleiding in Stappen)

€ 96,00

Aanhangwagen (E bij B)

€ 96,00

   

Tarieven nader onderzoek rijvaardigheid

 

Bromfiets (AM2)

€ 119,00

Brommobiel (AM4)

€ 119,00

Motorexamen verkeersdeelneming (A)

€ 122,00

Motorexamen verkeersdeelneming (A1, A2)

€ 122,00

Personenauto (B)

€ 118,00

Personenauto faalangst (B)

€ 144,00

Aanhangwagen (E bij B)

€ 118,00

Praktijkexamen C

€ 201,55

Praktijkexamen C1

€ 201,55

Praktijkexamen C1E

€ 201,55

Praktijkexamen D

€ 201,55

Praktijkexamen D1

€ 201,55

Praktijkexamen D1E

€ 201,55

Praktijkexamen E bij C en D

€ 201,55

Toeslag spoedbehandeling

€ 18,30

Toeslag afroep-examen

€ 18,30

   

Tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2)

€ 122,00

Personenauto (B)

€ 118,00

Aanhangwagen (E bij B)

€ 118,00

   

Overig

 

Duplicaat theoriecertificaat

€ 18,30

Administratiekosten restitutie theorie-examen

€ 5,90

Administratiekosten restitutie praktijkexamen

€ 18,30

Administratiekosten restitutie nader onderzoek rijvaardigheid

€ 18,30

   

Goederenvervoer

 

Praktijkexamen C

€ 201,55

Praktijkexamen E bij C

€ 201,55

Praktijkexamen C1

€ 201,55

Praktijkexamen C1E

€ 201,55

Theorie RV1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen)

€ 32,75

Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen)

€ 32,75

Theorie V3 (adm. case studies)

€ 37,05

Theorie RV1 Light

€ 29,95

Theorie RV1 Plus

€ 24,45

   

Personenvervoer

 

Praktijkexamen D

€ 201,55

Praktijkexamen E bij D

€ 201,55

Praktijkexamen D1

€ 201,55

Praktijkexamen D1E

€ 201,55

Theorie RV1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen)

€ 32,75

Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen)

€ 32,75

Theorie V3 (administratie case studies)

€ 37,05

Theorie RV1 Light

€ 29,95

Theorie RV1 Plus

€ 24,45

   

T-rijbewijs

 

Praktijkexamen T

€ 235,00

Praktijkexamen T faalangst

€ 243,85

Theorie-examen T

€ 40,00

   

Richtlijn Vakbekwaamheid

 

Praktijktoetsen uitvoeringstoezicht (per toets)

€ 25,85

Nascholing uitvoeringstoezicht (per cursusdag per kandidaat)

€ 16,55

Eerste certificering onder een registratiecode

€ 240,00

Volgende certificering onder een registratiecode

€ 72,00

Certificering Praktijktoets, per gecertificeerde toetssoort

€ 183,50

Toevoegen van een locatie voor toets besloten terrein

€ 19,90

Administratief tarief, bij wijzigingen van het maximum aantal cursisten of bij kleine wijzigingen in het dagprogramma

€ 19,90

Wijzigingskosten, bij wijzigingen in de inhoud van de cursus of omvangrijke wijzigingen in het lesmethode/lesmateriaal

€ 72,00

Certificering Praktijktrainer Nascholing (RVA en Audit)

€ 835,10

Analyse rijvaardigheid (RVA) Praktijktrainer Nascholing

€ 278,45

Audit Praktijktrainer Nascholing

€ 556,65

Sanctiekosten (oa indien een steekproef geen doorgang kan vinden door omissie van de opleider)

€ 141,65

Vakbekwaamheid ROC modules

€ 15,35

   

Overig

 

Toeslag Spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

€ 18,30

Administratiekosten restitutie theorie-examen CCV € 18,30 Administratiekosten restitutie praktijkexamen CCV

€ 18,30

Toeslag overwerkexamen C, D, E bij C of E bij D indien examen op verzoek van de aanvrager wordt afgelegd na 16.00 uur dan wel op zaterdagen:

€ 101,05

Initiële erkenning CCV-D1 opleiding

€ 227,55

Initiële erkenning CCV-D2 opleiding

€ 227,55

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma, certificaat, bewijs van afgifte t.b.v. chauffeursdiploma, omwisselcertificaat/deelcertificaat voor basiskwalificatie/nascholing

€ 19,90

Locatiekeuring inzake examens op locatie

€ 143,75

Bijlage III. Bij artikel 1.4 Tarieven Wet luchtvaart

De tarieven zijn door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld en luiden als volgt:

Examen ATPL

€ 146,15

Examen CPL

€ 146,15

Examen IR (A/H)

€ 146,15

Examen EIR

€ 98,45

Examen PPL (A/H)

€ 98,45

Examen CPL (FB)

€ 98,45

Examen Military Bridge

€ 196,15

Bijlage IV. Bij artikel 1.5 Tarieven Wet milieubeheer

Ondernemersexamens

 

VIHB – Afvalstoffen

€ 113,60

Individueel (voorlees) examen VIHB – Afvalstoffen

€ 136,30

Administratiekosten

€ 18,30

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat en vrijstellingsverzoeken

€ 19,90

Bijlage V. Bij artikel 1.6 Tarieven Wet personenvervoer 2000

Theorie Taxichauffeur (TVT)

€ 37,60

Praktijkexamen volledig Taxichauffeur (TVP)

€ 200,15

Praktijkexamen beperkt Taxichauffeur (TVPC)

€ 160,10

Administratiekosten aanvragen taxidiploma op basis van vrijstelling

€ 19,90

   

Ondernemersexamens

 

Wegvervoer Taxi

€ 113,60

Individueel (voorlees) examen Wegvervoer Taxi

€ 136,30

Internationaal Bus

€ 113,60

Wegvervoer Bus

€ 113,60

Individueel (voorlees) examen Wegvervoer Bus € 136,30 Individueel (voorlees) examen Internationaal Bus

€ 136,30

Personeelsmanagement

€ 113,60

Bedrijfsmanagement

€ 113,60

Calculatie

€ 81,35

Financieel Management

€ 81,35

Inzage examens meerkeuzevragen

€ 19,90

Inzage examens open vragen

€ 30,15

Individueel (voorlees) examen Calculatie

€ 162,70

Individueel (voorlees) examen Financieel Management

€ 162,70

Individueel (voorlees) examen Bedrijfsmanagement

€ 136,30

Individueel (voorlees) examen Personeelsmanagement

€ 136,30

Administratiekosten

€ 18,30

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat en vrijstellingsverzoeken

€ 19,90

Bijlage VI. Bij artikel 1.7 tarieven Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

 

ADR initieel basis / tank module

€ 55,55

ADR initieel klasse 1 / klasse 7 module

€ 44,45

ADR verlenging initieel basis / tank module

€ 55,55

ADR verlenging klasse 1 / klasse 7 module

€ 44,45

Vervoer Huishoudelijk Gevaarlijk Afval

€ 70,60

Verlenging vervoer Huishoudelijk Gevaarlijk Afval

€ 70,60

Veiligheidsadviseur, initieel per modaliteit

€ 145,70

Veiligheidsadviseur, verlenging per modaliteit

€ 128,25

Theorie Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen

€ 82,00

Examen Verlenging Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen

€ 82,00

Jaarlijkse bijdrage voor erkenning ADR-opleiding

€ 183,65

   

Binnenvaart ADN

 

Basisexamen

€ 100,10

Examen Gas

€ 41,70

Examen Chemie

€ 41,70

Examen Casus Gas

€ 76,50

Examen Casus Chemie

€ 76,50

ADN verklaring (1e afgifte)

€ 54,95

Verlenging ADN verklaring

€ 28,45

   

Diversen

 

Administratiekosten

€ 18,30

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma

€ 19,90

Bijlage VII. Bij artikel 1.8 tarieven Wet wegvervoer goederen

Ondernemersexamens

 

Internationaal Goederen

€ 113,60

Bedrijfsmanagement

€ 113,60

Personeelsmanagement

€ 113,60

Wegvervoer Goederen

€ 130,80

Calculatie

€ 81,35

Financieel Management

€ 81,35

Inzage examens meerkeuzevragen

€ 19,90

Inzage examens open vragen

€ 30,15

Individueel (voorlees) examen Calculatie

€ 162,70

Individueel (voorlees) examen Financieel Management

€ 162,70

Individueel (voorlees) examen Internationaal Goederen

€ 136,30

Individueel (voorlees) examen Bedrijfsmanagement

€ 136,30

Individueel (voorlees) examen Personeelsmanagement

€ 136,30

Individueel (voorlees) examen Wegvervoer Goederen

€ 136,30

Module wegvervoer goederen minus voertuigmanagement voor bezitters MBO diploma Opslag en Vervoer (MOV) met crebonummer 91870

€ 94,00

Administratiekosten

€ 18,30

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat en vrijstellingsverzoeken

€ 19,90

Bijlage VIII. Bij artikel 1.9 Tarieven Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Theorie Chauffeur sierteelt vervoer

€ 49,45

Theorie Veetransport

€ 76,25

Theorie Pluimveetransport

€ 76,25

Theorie Chauffeur geconditioneerd vervoer, productkennis en voedselveiligheid

€ 91,50

Theorie Chauffeur geconditioneerd vervoer, koeltechniek

€ 91,50

Theorie Chauffeur geconditioneerd vervoer, sierteelt

€ 91,50

Theorie- en praktijkexamen Chauffeur lange zware voertuigen

€ 336,95

Verlengen certificaat chauffeur lange zware voertuigen

€ 19,90

Praktijkexamen Taxichauffeur in Amsterdam (TAP)

€ 200,15

Theorie Taxichauffeur in Amsterdam (TAT)

€ 81,35

Vakbekwaamheidexamen taxichauffeur, sociale vaardigheden

€ 101,65

Vakbekwaamheidexamen taxichauffeur, doelgroepenvervoer

€ 185,30

Theorie Directiechauffeur CCV-D1

€ 66,85

Aanvragen certificaat CCV-D1 hercertificering

€ 19,90

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D1

€ 202,15

Registratie Directiechauffeur D1 opleidingsdag

€ 16,55

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D2

€ 345,10

Registratie Directiechauffeur D2 opleidingsdag

€ 16,55

Examen Touringcarvervoer Nationaal

€ 70,60

Examen Touringcarvervoer Internationaal

€ 106,00

Praktijkexamen Huisartsenchauffeur, algemene rijvaardigheid

€ 217,70

Praktijkexamen Huisartsenchauffeur, bijzondere rijvaardigheid

€ 92,40

Bemanning loodsboten

€ 78,45

Profcheck

€ 6.402,25

Rijvaardigheidsanalyse, per dag

€ 1.010,35

Externe trainingen (rijscholen)

€ 835,30

   

Onbenutte capaciteit examens op locatie van opleiders Schriftelijke examens TOP

€ 9,75

Mondelinge theorie examens Taxichauffeur, sociale vaardigheden

€ 43,10

Mondelinge theorie examens Touringcarvervoer

€ 38,70

Praktijkexamen C, D, E bij C of E bij D, Taxi

€ 174,10

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D1

€ 174,10

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D2

€ 201,55

Praktijkexamen lange zware voertuigen (LZV)

€ 201,55

Theorie heftruck vakbekwaamheid

€ 9,75

Praktijkexamen heftruck vakbekwaamheid

€ 25,20

   

Voorleesexamens

 

Toeslag voorleesexamens voor lang examen

€ 50,75

Toeslag voorleesexamens voor kort examen

€ 30,45

   

Intern transport

 

Theorie Heftruck- / reachtruckchauffeur

€ 53,85

Praktijkexamen Heftruck- / reachtruckchauffeur

€ 72,80

Veiligheidscertificaat Heftruck-/ reachtruckchauffeur

€ 19,25

   

Logistiek

 

Theorie Logistiek medewerker

€ 91,50

Theorie Logistiek teamleider

€ 91,50

Theorie Logistiek Supervisor 1 (Algemeen Management)

€ 136,10

Theorie Logistiek Supervisor 2 (Warehouse/Magazijn)

€ 218,65

Theorie Planner wegtransport, per examenvak

€ 70,85

   

Diversen

 

Entreegeld nieuwe opleider

€ 308,50

Entreegeld franchisegever (nieuwe opleider)

€ 308,50

Entreegeld franchisenemer (nieuwe opleider)

€ 28,35

Administratiekosten overdracht opleider

€ 36,90

Jaarlijkse bijdrage opleiders

€ 28,35

Extra steekproef Veiligheidscertificaat heftruck

€ 143,75

Jaarlijkse audit voor behoud erkenning CCV-D1 opleiding

€ 455,15

Inzage examens (m.u.v. ondernemers- en luchtvaartexamens)

€ 36,10

Bezwaarprocedure inschrijvingsovereenkomst opleiders

€ 107,60

Omwisselen certificaat veetransport

€ 5,60

Toeslag theorie-examen afnemen in penitentiaire of gesloten inrichting

€ 361,20

Administratiekosten

€ 18,30

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat

€ 19,90

Terug naar begin van de pagina