Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van 9 oktober 2015, nr. BLKB2015/1277M, wijziging Leidraad Invordering 2008

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

De Leidraad Invordering 2008 wordt gewijzigd in verband met het afschaffen per 1 januari 2016 van de mogelijkheid voor inleners en aannemers om rechtstreeks vrijwarend te storten bij de Belastingdienst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 9 oktober 2015

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze,

J. de Blieck

Lid van het managementteam Belastingdienst

Terug naar begin van de pagina