Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 september 2015, nr. PO/B&S/796502, houdende regels voor het vaststellen van de bedragen voor de materiële instandhouding primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2016 (Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2016)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 97, vierde en vijfde, en artikel 98, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 4. Aanvullende bekostiging in verband met het prijspeil voor Sint Eustatius en Saba

  • 1 Het bevoegd gezag van de basisscholen op Sint Eustatius en Saba ontvangt per basisschool aanvullende bekostiging in verband met het prijspeil.

  • 2 De bekostiging bedoeld in het eerste lid bedraagt 16 procent van de voor een school berekende bekostiging op grond van de artikelen 2 en 3.

Artikel 5. Aanvullende bekostiging in verband met geïsoleerde ligging

  • 1 Indien in een openbaar lichaam slechts één school is gevestigd ontvangt het bevoegd gezag van die school aanvullende bekostiging.

  • 2 De bekostiging bedoeld in het eerste lid bedraagt USD 100.200,–.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina