Contributieverordening 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Contributieverordening 2016

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, onderdeel g, van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2 van de Algemene contributieverordening, bedraagt:

  • H. openbaar accountant € 1.275,–

  • M. intern accountant en overheidsaccountant € 850,–

  • L. accountant in business € 425,–

  • Z. lid zonder arbeidsinkomen € 160,–

Artikel 2

Het bedrag van de vermindering, bedoeld in artikel 6 van de Algemene contributieverordening, bedraagt:

  • H. openbaar accountant € 0,–

  • M. intern accountant en overheidsaccountant € 0,–

  • L. accountant in business € 0,–

  • Z. lid zonder arbeidsinkomen € 0,–

Artikel 5

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2016.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.

Goedgekeurd bij besluit van de Minister van Financiën van 15 september 2015, nr. 2015-0000009425

Terug naar begin van de pagina