Besluit verlenen P-mandaat aan functionarissen Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting

Geldend van 25-09-2015 t/m heden

Besluit van de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 augustus 2015, kenmerk 823000-140345-OBP, houdende het verlenen van P-mandaat aan functionarissen van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting

De Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, derde lid, van de Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS 2007;

Besluit:

Artikel 1

Aan de heer ing. P. Terlouw MCM, kwartiermaker van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting, wordt mandaat verleend inzake alle te nemen personele besluiten met betrekking tot medewerkers van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting.

Aan mevrouw M.R.M. Petit MCC, plaatsvervangend kwartiermaker, wordt mandaat verleend inzake alle te nemen personele besluiten met betrekking tot medewerkers van het tijdelijk programmabureau van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting.

Aan de heer drs. J.N.M. Timmers RA MGA, hoofd team subsidies VWS van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting, wordt mandaat verleend inzake alle te nemen personele besluiten met betrekking tot medewerkers van het team subsidies VWS van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting.

Hiervan zijn uitgezonderd deHiervan zijn uitgezond personele besluiten die zijn voorbehouden aan de Secretaris-Generaal en de plv. Secretaris-Generaal op grond van de Mandaatregeling Personele Aangelegenheden VWS 2007.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Secretaris-Generaal,

E. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina