Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters

Geldend van 01-11-2015 t/m heden

Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters

Artikel 1

Te rekenen vanaf 2 juli 2015 worden voor een periode van twee jaar tot lid van de Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters benoemd:

  • a) de heer prof. dr. J.W.C.M. Cobbenhagen, te Maastricht, tevens voorzitter;

  • b) de heer J.F. Beernink, te Enschede;

  • c) mevrouw drs. ing. E.W.L. van Dijk, te Amsterdam;

  • d) de heer drs. C. A. Holland, te Arnhem;

  • e) de heer H. Siemerink, te Amsterdam;

  • f) de heer J.P. Wolters, te Groningen.

Artikel 2

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

B. Leeftink

directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Terug naar begin van de pagina