Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten van vijf en tien euro 'Van Nelle [...] uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed

Geldend van 12-09-2015 t/m heden

Besluit van 25 augustus 2015, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro «Van Nelle Fabriek» die in 2015 worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 21 augustus 2015, FM/2015/955 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt «Van Nelle Fabriek» die worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed zijn:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: op de achtergrond links Onze beeltenis en face en op de voorgrond aan de linkerkant Onze beeltenis en profil, rechtsonder het koninklijk wapen en langs de rand de tekst «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN»:

   Bijlage 256056.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: boven het midden een afbeelding van de Van Nelle Fabriek met daaronder de teksten «DE VAN NELLE FABRIEK», «NEDERLANDS WERELDERFGOED», «2015» en het teken van UNESCO

   Bijlage 256057.png

   , midden onderin de waardeaanduiding «5 EURO» respectievelijk «10 EURO», met linksboven, links- en rechtsonder tabaksbladeren, waartussen zich rechtsonder het teken van de Muntmeester

   Bijlage 256058.png

   en het teken van het Munthuis

   Bijlage 256059.png

   bevinden:

   Bijlage 256060.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot de beeldenaars van de munten, bedoeld in artikel 1.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 augustus 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de achtste september 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina