Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV

Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 augustus 2015, doc.nr.:15117478, houdende benoeming en vergoeding van leden van de adviescommissie EFMZV

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2.8 en 3.1.8 van de Regeling Europese EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 september 2015 worden voor een periode van drie jaar tot lid van de adviescommissie EFMZV benoemd:

  • a. de heer A.W. Bierens te Zierikzee, tevens voorzitter;

  • b. de heer dr. ir. C.D. de Gooijer te Wageningen;

  • c. de heer A.P. Ouwehand te Vijfhuizen;

  • d. de heer P. Roos te Den Haag;

  • e. de heer drs. P. Salz te Pijnacker;

  • f. de heer C. Taal te Den Haag;

  • g. de heer prof. dr. J.A.J. Verreth te Rhenen.

Artikel 2

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de adviescommissie EFMZV.

‘s-Gravenhage, 21 augustus 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze;

J.P. Hoogeveen

directeur-generaal van Agro en Natuur

Terug naar begin van de pagina