Besluit tijdelijke aanwijzing Rijkswaterstaat als hulpverleningsdienst ex artikel 29 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

[Regeling vervallen per 01-09-2017.]
Geldend van 01-09-2015 t/m 31-08-2017

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 augustus 2015, nr. IenM/BSK-2015/172263, houdende tijdelijke aanwijzing van Rijkswaterstaat als hulpverleningsdienst als bedoeld in artikel 29 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

BESLUIT:

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2017]

Rijkswaterstaat stelt een richtlijn als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling optische en geluidssignalen 2009 op met inachtneming van artikel 3, derde en vierde lid, van die regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2017]

De motorvoertuigen van Rijkswaterstaat, die de optische en geluidssignalen, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voeren, zijn duidelijk herkenbaar als motorvoertuig van Rijkswaterstaat.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2015 en vervalt met ingang van 1 september 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina