Regeling vaccinatieprogramma Bonaire, Sint Eustatius en Saba

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2015, houdende regels voor het aanbieden van vaccinaties door de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling vaccinatieprogramma)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 68d van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

 • 1 De bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba dragen zorg voor het aanbieden van vaccinaties volgens het in de bijlage opgenomen schema.

 • 2 In bijzondere gevallen kan de toediening van de vaccins, bedoeld in het eerste lid, aan een niet of niet volledig gevaccineerde tot de leeftijd van negentien jaar worden aangemerkt als te geschieden in het kader van de uitvoering van het vaccinatieprogramma.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaccinatieprogramma Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage :

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

 • a. in de leeftijd tot 1 maand het hepatitis B-vaccin indien de moeder van de verzekerde HbsAg-positief is;

 • b. in de leeftijd van 2-15 maanden: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Poliomyelitis-, Haemophilus influenzae type b-, hepatitis B-vaccin alsmede geconjugeerd pneumokokkenvaccin;

 • c. in de leeftijd van 3-16 maanden: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae type b-, hepatitis B-vaccin;

 • d. in de leeftijd van 4-17 maanden: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Poliomyelitis-, Haemophilus influenzae type b-, hepatitis B-vaccin alsmede geconjugeerd pneumokokkenvaccin;

 • e. in de leeftijd van 11-23 maanden: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Poliomyelitis-, Haemophilus influenzae type b-, hepatitis B-vaccin alsmede geconjugeerd pneumokokkenvaccin;

 • f. in de leeftijd van 14-23 maanden: gecombineerd Bof-, Mazelen-, Rubella-vaccin alsmede geconjugeerd meningokokken C-vaccin.

Voor Bonaire daarnaast:

 • g. geboren in het vierde kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Polio-vaccin;

 • h. geboren in het negende kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: gecombineerd Difterie-, Tetanus-, Polio-vaccin alsmede gecombineerd Bof-, Mazelen-, Rubella-vaccin.

Voor Sint Eustatius daarnaast:

 • i. geboren in het vierde kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Polio-vaccin alsmede gecombineerd Bof-, Mazelen-, Rubella-vaccin.

 • j. geboren in het negende kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: gecombineerd Difterie-, Tetanus-, Polio-vaccin;

 • k. geboren in het tiende kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV).

Voor Saba daarnaast:

 • l. geboren in het vierde kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: gecombineerd Difterie-, Kinkhoest-, Tetanus-, Polio-vaccin;

 • m. geboren in het negende kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: gecombineerd Difterie-, Tetanus-, Polio-vaccin alsmede gecombineerd Bof-, Mazelen-, Rubella-vaccin;

 • n. geboren in het negende kalenderjaar, voorafgaande aan het lopende kalenderjaar: vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV).

Schematisch ziet het vaccinatieprogramma voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba er als volgt uit:

Bonaire

Fase

Leeftijd

Prik 1

Prik 2

Fase 1

0 maanden

HepB*)

 
 

2 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu

 

3 maanden

DKTP-Hib-HepB

 
 

4 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu

 

11 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu

 

14 maanden

BMR

MenC

Fase 2

4 jaar

DKTP

 

Fase 3

9 jaar

DTP

BMR

Sint Eustatius

Fase

Leeftijd

Prik 1

Prik 2

Fase 1

0 maanden

HepB*)

 

2 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu

 

3 maanden

DKTP-Hib-HepB

 
 

4 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu

 

11 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu

 

14 maanden

BMR

MenC

Fase 2

4 jaar

DKTP

BMR

Fase 3

9 jaar

DTP

 

Fase 4

10 jaar

HPV (2X)

Saba

Fase

Leeftijd

Prik 1

Prik 2

Fase 1

0 maanden

HepB*)

 

2 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu

 

3 maanden

DKTP-Hib-HepB

 
 

4 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu

 

11 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu

 

14 maanden

BMR

MenC

Fase 2

4 jaar

DKTP

Fase 3

9 jaar

DTP

BMR

Fase 4

9 jaar

HPV (2X)

*) Kinderen van wie de moeder besmet is met het hepatitis B-virus (draagster), krijgen binnen 48 uur na de geboorte een hepatitis B-vaccinatie. Bovendien krijgen zij vlak na de geboorte immunoglobulinen (kant-en-klare antistoffen).

Terug naar begin van de pagina