Besluit vaststelling selectielijst Centraal Fonds Volkshuisvesting (periode vanaf 1988)

Geldend van 23-08-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Centraal Fonds Volkshuisvesting (periode vanaf 1988)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina