Mandaatbesluit Technologie Justid 2015

Geldend van 15-08-2015 t/m heden

Besluit van de directeur Technologie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 29 juni 2015 nr. Alg/5470, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur Technologie ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Technologie Justid 2015)

De directeur Technologie van de Justitiële Informatiedienst,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit Justid 2015 aan de directeur Technologie van de Justitiële Informatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de manager Informatie Technologie beheer;

  • b. de manager Ontwikkeling;

  • c. de manager Elektronisch Berichten Verkeer;

  • d. de manager Public Key Infrastructure.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Technologie van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

D. Scholten

Terug naar begin van de pagina